Onze vrijwilligers in Guatemala

Na een onderbreking van acht jaar start Vivir en Amor dit jaar opnieuw een uitwisselingsproject op met vrijwilligers, en dit op uitdrukkelijke vraag van de lokale gezondheidswerkers.

Een eerste lichting met Charline (vroedvrouw), Celien (verpleegkundige) en Line (arts in opleiding), is intussen in Guatemala aangekomen. Het is de bedoeling dat zij tijdens een beperkte periode de lokale promotores in Yalanhuitz bijstaan bij de consultaties en medische interventies, en hierbij hun ervaring en expertise delen.

Verder zullen ze ook enkele opleidingen verzorgen voor de medewerkers in Yalanhuitz en Pojom rond thema's door de promotores zelf voorgesteld.

Wij wensen onze vrijwilligers een heel leerrijke ervaring en een aangename tijd in Guatemala.

Francisco met Line, Charline en Celien.