Samen maken we het verschil

We zijn op zoek naar sympathisanten die ons graag een duwtje in de rug geven ...

Zowel in Guatemala als in België blijven we ons heel graag inzetten om ons gezondheidsproject nog vele jaren mogelijk te maken!! Hiervoor zijn als basis financiële middelen nodig om de werking draaiende te kunnen houden!

Hoewel het werven van voldoende fondsen in deze tijden van crisis niet gemakkelijk is, geloven we erin dat we samen wel degelijk een verschil kunnen maken. Vele kleintjes maken immers een groot!

Hoe kan jij helpen?

Door in te tekenen op “Samen maken we een verschil” via deze link en maandelijks een gift te schenken op rekeningnummer BE87 4748 1880 2194. (Dit kan door via jouw bank(app) een doorlopende opdracht in te stellen.) Voor elke gift vanaf €40 per jaar bezorgen wij jou een fiscaal attest het volgende kalenderjaar.

Enorme dank

Zo bouw jij mee om via Vivir en Amor degelijke hulpverlening te voorzien in een van de armste regio's van Guatemala.