U bevindt zich hier: Skip Navigation Links
Infoavond in Roeselare
Skip Navigation Links.

Vrijdagavond 28 december 2018, PC De Kiem, Roeselare

Een 100-tal belangstellenden waren opgekomen voor de infoavond over Vivir en Amor, een organisatie van de Raad van Bestuur van de vzw in samenwerking met de Missionaire Werkgroep van de O.L.V.-parochie van Roeselare.

We waren vooral blij heel veel ex-vrijwilligers te mogen verwelkomen. Voor hen allen was het een leuk weerzien met Maria Bernabé, coördinator van de Clinica in Yalanhuitz en een week eerder overgekomen uit Guatemala.

Als eerste gaf Kurt een algemeen beeld van Guatemala en van de regio in het bijzonder. Hij gaf duiding bij de problemen rond de hydro-elektriciteit en de gevolgen ervan voor de mensen in de dorpen en het project.

Daarna kwam Eva met een terugblik van hoe alles begonnen en gegroeid is en Hanne maakte het beeld compleet met toelichting bij de huidige werking van de gezondheidspost, rekrutering en opleiding van de medewerkers, en de financiering van het project.

Na de pauze was het de beurt aan Maria Bernabé om haar verhaal te doen. Ze had het over het leven in de dorpen vóór en na de komst van de ‘dos chicas’ (twee meisjes) en de twijfel die er aanvankelijk was bij de opstart van de gezondheidspost. Maar nu, achttien jaar later, kon ze bevestigen dat Vivir en Amor een factor is die in de regio op het vlak van de gezondheidszorg het verschil maakt.

Als titel voor deze infoavond hadden we gekozen voor ‘El camino Guatemalteco’ (de Guatemalteekse weg). Hierin ligt de ultieme doelstelling van de vzw besloten, nl. dat Vivir en Amor ooit zal gedragen worden door de mensen van Guatemala zelf en dat zij hun eigen weg volledig zelfstandig zullen kunnen bewandelen. Het bleek die avond dat er al veel gebeurd is om dat te realiseren, maar evengoed is er nog een hele weg te gaan om die ultieme doelstelling te halen. 

Wie hieraan een steentje wil bijdragen kan dit altijd via rekeningnummer BE87 4748 1880 2194 (BIC-code KREDBEBB) van Vivir en Amor. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.